Schwalbe

2017-2018-3 'Werk: Het Omgekeerde Persgesprek'

 

Werk #3: Het Omgekeerde Persgesprek - gesprek met rescensenten, critici, beschouwers van ons werk, over hun werk. Over wat tussen ons ligt.

 

Beste [naam persmedewerker/journalist],

We beseffen dat we vrij weinig weten van jouw werk, van jouw vak, van jouw perspectief en denken. Normalerwijs zouden we jou dus nu een persbericht hebben gestuurd om te (komen) schrijven over onze volgende voorstelling. We zouden het graag anders willen aanpakken deze keer, het lijkt ons essentieel om daarvoor ook jouw werk beter te begrijpen.
Een bericht aan jou als vertegenwoordiger van de pers, als medewerker, journalist, schrijver:
wij, theatercollectief Schwalbe, willen je graag uitnodigen om met ons in gesprek te gaan.

Om ons alvast een beetje begrijpelijk te maken:
Er komt nu geen nieuwe voorstelling aan. Tenminste niet in de vorm van een uur in de avond.
Op dit moment, juni/juli 2017, zijn wij aan het werk bij Theater Rotterdam, locatie Witte de With, het voormalige Ro Theater. We leren hoe we het gebouw draaiende kunnen houden, ook als de medewerkers op zomervakantie zijn. Hiervoor lopen we stage bij de verschillende afdelingen: we nemen de rol over van de huismeester, van de techniek, van de bar, van de pr, van de educatie, van de schoonmaker, van de receptie. Onderzoeken wat deze rol is en wat die doet met ons, hoe we die ons kunnen eigen maken, als Schwalbe, deze zomer. Welke uitwerkingen dit heeft voor de komende jaren van ons werken. En, hoe we die zichtbaar kunnen maken en tegelijkertijd het nodig onzichtbare kunnen koesteren.
Ons werken concentreert zich op een afpellen van alle ‘vanzelfsprekendheden’rond ons werk als theatermakers. De mechanismes en consequenties van de rollen die wij innemen en de handelingen die we verrichten in het veld. Daarvoor nemen we nu de tijd.

Door letterlijk in het theater te trekken en in te zoomen in de functies en rollen daarin, komen we ook jou tegen.
Eigenlijk werken we al lang samen en beïnvloeden voortdurend elkaars werk, dragen gezamenlijk een verantwoordelijkheid voor het medium. Die samenwerking hebben we nooit besproken of onderzocht. We schrijven altijd een persbericht en sturen die naar jou maar wat is eigenlijk inspirerend voor jou om tot schrijven te komen? Welke gedachten zijn er, welke beslissingen/overwegingen maak jij als dat bericht binnenkomt, en als jij begint met schrijven?
Hoe is onze samenwerking nu? Hoe zou die kunnen zijn?

We willen je graag uitnodigen om met ons hierover rond de tafel te zitten, elkaar en elkaars ‚werk(en)‘te leren kennen.
We horen graag of je interesse hebt.

Met groet!
Schwalbe

 


< Terug naar alle voorstellingen.

Ontwerp: van Honing | development:qabana